Vanliga frågor

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på våra vanligaste frågor. Om svaret på din fråga inte finns med så går det bra att maila till oss på kundtjanst@medicalfinance.se.

 

Vi lånar endast ut pengar till vård och behandlingsrelaterade behov. Som t ex vård som inte finansieras av offentliga medel genom den generella sjukvårdsförsäkringen. Exempel på finansiering kan vara tandvård, ögonlaser, gastro-bypass, artificiell insemination, psykoterapeutisk behandling och estetisk kirurgi.

De som ansöker om lån måste vara minst 18 år, ha en årsinkomst om minst 150 000 kr och klara vår kreditprövning. Tillsvidareanställning skall kunna styrkas. Vi ställer krav på att alla låntagare måste ha pengar kvar att leva på efter att de har betalat alla fasta utgifter. Låntagarna måste fylla i en hushållskalkyl utformad enligt Konsumentverkets rekommendationer.

Det går bra. Du behöver inkomma med balans & resultatrapport. Har du ett aktiebolag begärs vanligt löneunderlag samt anställningsunderlag in.

Ja. Vid betalningsanmärkning så kan du ansöka om lån. Vi kan erbjuda en flexibel räntebärande produkt med en löptid på upp till 12 år. Vi bedömer anmärkningarna efter antal, storlek och ålder.

Nej, du kan bara ha ett räntefritt lån åt gången. Vi erbjuder dig dock gärna en annan låneprodukt.

Nej, vi gör en individuell och personlig kreditprövning av alla ansökningar. Ring gärna och fråga om du är osäker på huruvida du uppfyller villkoren.

Vi postar avtalet till din folkbokföringsadress. Låneprocessen kan komma att fördröjas då du behöver signera avtalet, samt skicka tillbaka vidimerad ID kopia.

Vi erbjuder inte autogiro eller E- faktura, vanlig pappersfaktura skickas hem till dig.

Vi tillämpar den sista bankdagen i var månad som förfallodag. Förfallodagen anges på den inbetalningsavi som månatligen postas till låntagaren. Observera att “oss tillhanda” innebär att pengarna skall finnas tillgängliga på vårt konto på förfallodagen. Det kan ta upp till tre bankdagar för en betalning att komma fram, varför låntagaren bör göra sin betalning i god tid.

Den effektiva räntan avser eventuell ränta, uppläggninsavgift och aviseringsavgift. Nedanstående exempel visar vad den effektiva räntan blir för ett lån på 50.000 kr vid ett lån för t.ex. tandvård, höftledsoperation eller estetisk kirurgi. För ett lån på 50.000 kr med 2 års återbetalning, uppläggningsavgift 695 kr, aviavgift 40 kr blir den effektiva räntan 3,19% (Enl.KoV riktlinjer).

Läs mer här: Konsumentverkets regler för beräkning av effektiv ränta

Nej, alla kostnader är inkluderade i den månadskostnad som uppges i avtalet. Inga andra kostnader kommer att tillkomma. Den summa som står i avtalet är den summa du kommer att få betala förutsatt att man betalar i tid eller att räntan inte förändras av Riksbanken.

Ja, det kan man. Vi utbetalar då lånebeloppet till ditt konto.

Vi tar enbart hänsyn till den taxerade förvärvsinkomsten i Sverige.

Ja, vi följer reglerna om god kreditgivningssed så drygt tio procent av de som ansöker om lån nekas.

En medlåntagare är en person som står med som en extra säkerhet. Låntagaren och medlåntagarens betalningsansvar är solidariskt. I och med att ni är två som ansöker och ansvarar för återbetalningen av lånet ökar oftast möjligheten att få lånet beviljat.

För att undersöka om du som låntagare är kreditvärdig samt att få reda dina inkomster och utgifter för att kunna och göra en bedömning av om din ekonomiska situation tillåter ett lån.

Du har rätt att lösa ditt lån i förtid eller betala av i snabbare takt än den ordinarie amorteringsplanen utan extra kostnad.

Nej, det kostar inget extra att lösa lånet. Du betalar endast din kvarvarande skuld.

Om du har klagomål rörande kreditavtalet kan du meddela Medical Finance detta genom att skicka e-post till info@medicalfinance.se. Märk meddelandet med rubriken Klagomålsansvarig. Medical Finance kommer skyndsamt att behandla ditt ärende. Vägledning kan erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt genom den kommunala konsumentvägledningen. Tvister kan även prövas hos Allmänna reklamationsnämnden eller vid allmän domstol